QR нэвтрэлт

Та дээрх кодыг e-mongolia апп-р уншуулан нэвтэрнэ үү.

Нүүр/Төрд байгаа миний мэдээлэл/

ТӨРД БАЙГАА МИНИЙ
МЭДЭЭЛЭЛ

Төрд таны ямар мэдээллүүд байгааг болон алдаатай
эсэхийг шалгах боломжтой.

Иргэний бүртгэлийн мэдээлэл

Хаягийн өөрчлөлтийн мэдээлэл

Гэрлэлтийн мэдээлэл

Гадаад пасспортын мэдээлэл

Сургуулийн мэдээлэл

Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл

Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл

Эрүүл мэндийн даатгал төлөлтийн мэдээлэл

Нийгмийн даатгалын мэдээлэл

Газар эзэмших, ашиглах, эрхийн гэрчилгээний мэдээлэл