QR нэвтрэлт

Та дээрх кодыг e-mongolia апп-р уншуулан нэвтэрнэ үү.


ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ

Зөвхөн pdf файл оруулна уу

САНАМЖ

Та гэмт хэрэг үйлдсэн талаар үнэн зөв мэдээлэх үүрэгтэй бөгөөд санаатай худал мэдүүлсэн бол Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 21.2 дугаар зүйлд заасан хуулийн хариуцлага хүлээлгэхийг анхаарна уу.

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

21.2 дугаар зүйл. Худал мэдүүлэх

1. Гэрч, хохирогч мөрдөн шалгах ажиллагааны үед, шүүхэд үнэн зөв мэдүүлэг өгөхөө илэрхийлж, баталгаа гаргасны дараа зориуд худал мэдүүлэг өгсөн бол гурван сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар эрх хасаж дөрвөн зуун тавин нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.

2. Гэрч, хохирогч бусдыг гэмт хэрэг үйлдсэн гэж мөрдөн шалгах ажиллагааны үед, шүүхэд зориуд худал мэдүүлсэн, гүтгэсэн бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.