Төрийн үйлчилгээний портал систем

Иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр нэг цэгээс хүргэх портал систем. Төслийн эхний шатанд 23 байгууллагын 181 үйлчилгээг цахимаар үзүүлнэ.

CoverCover
Cover
Cover
Cover
Cover
CoverCover

Үйлчилгээнүүд


Хамгийн их үйлчлүүлсэнМэдээ, мэдээлэл