Төрийн үйлчилгээний портал систем

Иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр нэг цэгээс хүргэх портал систем. Төслийн эхний шатад 0 байгууллагын 0 үйлчилгээг цахимаар үзүүлнэ.

CoverCover
Cover
Cover
Cover
Cover
CoverCover

ҮйлчилгээнүүдХамгийн их үйлчлүүлсэнМэдээ, мэдээлэл