Монгол улс дахь коронавируст (Covid-19) халдвар

Өнөөдрийг хүртэл нийт тоо

- өдрийн байдлаар


Илэрсэн

0+0

Эдгэрсэн

0+0

Эмчлэгдэж буй

0+0

Шинжилгээ өгсөн

0+0

Нас барсан

0+0


Нэг хаалга - Нэг шинжилгээ


Нийт сорьц

0

Өнөөдрийн сорьц

0

Нийт илэрсэн

0

Өнөөдөр илэрсэн

0


Дотоодод илэрсэнСүүлийн үеийн мэдээ,
мэдээлэл

COVID-19 холбоотой зохицуулалт, зөвлөгөө, зааварчилгаа зэрэг мэдээлэл.

Халдварын байршил ба
статистик

COVID-19 өвчтэй хүмүүсийн очсон газруудын жагсаалт болон өдрийн статистик мэдээлэл.

Шинжилгээ авах
цэгүүд


Халдвар хамгааллын дэглэм

Нийтлэг шаардлага, тусгай нөхцөл шаардлага


Зохицуулалт, арга хэмжээ


ВакцинШинжилгээ


Өвдөлт мэдрэгдсэн даруйд шинжилгээнд хамрагдаарай

COVID-19-ийн шинж тэмдгүүдэд халуурах, ханиалгах, хоолой өвдөх, амьсгал давчдах, амт үнэр мэдрэхгүй болох зэрэг шинж тэмдгүүд орно.

Утсаар зөвлөгөө авах

  • Зөвлөгөө, мэдээлэл 119, 18000119
  • Яаралтай тусламж 103
  • Хүүхдийн лавлах 109


Сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл


Таны санал хүсэлт